top of page

בית ספר קשת

בית ספר יסודי מכיתה א' עד ו'.

בבית הספר לומדים ביחד תלמידים ממשפחות חילוניות, מסורתיות ודתיות, המעוניינות בחינוך משותף, תוך חיבור לזהות ולתרבות היהודית-ישראלית. החזון החינוכי מבוסס על שאיפה ליצור חברה משותפת שבה נשמר ומתגבש ייחודה של כל קבוצת זהות, תוך דיאלוג שוויוני ומכבד.

 

תלמידי בית הספר, הורים והצוות החינוכי מייצגים קשת של דעות והשקפות ,תפיסת העולם בקשת שוהם מבוססת על הרצון לחדד ולחזק את קבוצות הזהות השונות, וכך כל קבוצה (תפילה ומפגש) מקבלת מענה לצרכיהם. ולצד זאת אנו פועלים למען היכרות מעמיקה עם האחר, מתוך סובלנות וכבוד לדרכו.

 

כל המסגרות החינוכיות בקשת שוהם הן בפיקוח משרד החינוך ומלוות פדגוגית על ידי רשת "מיתרים" לחינוך משלב.

PHOTO-2021-12-17-16-35-50 (2).jpg
PHOTO-2021-12-17-16-35-50 (1).jpg

גני קשת

לגני קשת מגיעים ילדים בגילאי טרום טרום חובה, טרום חובה וחובה ממשפחות דתיות חילוניות ומסורתיות, תפיסת העולם בקשת מתבססת על הרצון לחדד ולחזק את קבוצות הזהות השונות. כל קבוצה מקבלת מענה לצרכים שלה לצד הכרות מעמיקה עם האחר, סובלנות וכבוד לדרכו ומה שיש ללמוד ממנו.

 

לכל אחד משני הגנים ('צבעוני' ו'קשת') גננת מנהלת גן המובילה את ילדי מעגל מפגש וגננת מעגל תפילה המובילה את ילדי מעגל תפילה משני הגנים. הבוקר בגן מתחיל במפגש משותף ולאחר מכן מתחלקים לקבוצות הזהות: קבוצת תפילה וקבוצת מפגש.

 

בקבוצת התפילה:

תפילת בוקר ולימוד תכנים הקשורים לעולם היהודי-הלכתי: הלכה, משנה, לימוד ופעילות לקראת חג, פיוט, תפילה חדשה ועוד. נקודת המבט היא תורנית.

 

במקביל בקבוצת המפגש:

פתיחת בוקר טקסית, שיחה, לימוד ממגוון תכני התרבות היהודית-ישראלית: לימוד ופעילות לקראת חג, שירה וספרות עברית, משלים ופתגמים, סיפורי עמים, נקודת המבט היא תרבותית, ישראלית ואוניברסלית.

PHOTO-2021-12-17-16-35-50 (5).jpg

תפיסת העולם בקשת מתבססת על הרצון לחדד ולחזק את קבוצות הזהות השונות.

כל קבוצה מקבלת מענה לצרכים שלה לצד הכרות מעמיקה עם האחר סובלנות וכבוד לדרכו ומה שיש ללמוד ממנו.

במהלך היום הילדים לומדים ומבלים יחדיו בהתאם לתוכנית הליבה בגיל זה, בלמידה המשותפת מקפידים לציין כי המצוות והמנהגים מקובלים על חלק מהמשפחות והילדים ומביאים דוגמאות גם לאורחות החיים במשפחות חילוניות ומסורתיות. בנקודות שונות במהלך היום כגון תפילה/מפגש, נטילת ידיים/שטיפת ידיים ברכות וכו…

יש מתן ביטוי למנהגים הייחודיים של כל אחת מקבוצת הזהות כך גם סביב החגים מתקיים שיח משותף וגם נפרד בשעות הבוקר העוסק במהות החג במצוות ובמנהגים השונים בהתאם לנקודת המבט של כל קבוצה ולפעמים מתקיים שיח משותף שבו יש עיסוק בשונות ובהכרות עם המנהגים השונים או נקודות המבט של הקבוצות השונות בנוסף, לומדים בגן גם סיפורי תורה אגדות חז”ל, פרשת השבוע, ערכים יהודיים, ישראלים ואוניברסליים. השאיפה הינה שכל ילדי הגן יהיו חשופים לעולם התוכן היהודי ולערכים שלו וירגישו שווים בקשר שלהם לעולם זה תוך מתן מקום וכבוד לדרכו של כל אחד.

DSC_4231
DSC_4231col
DSC_4194
DSC_4252
PHOTO-2021-12-17-16-35-50 (6)
DSC_4255
PHOTO-2021-12-17-16-35-50 (5)
PHOTO-2021-12-17-16-35-50 (4)
PHOTO-2021-12-17-16-35-50 (3)
bottom of page