רישום למסלול קשת לשנת הלימודים תש"פ 

  • Facebook Social Icon
הרישום למסלול קשת החל מגן חובה 
עבור תושבי שוהם ותושבים חדשים לשנת הלימודים תש״פ,
יתקיים בכל יום שלישי בין השעות 16:15 עד 18:30
במשרדי אגף החינוך במועצת שוהם.