חזון קשת שוהם


קשת שוהם היא מסגרת חברתית, קהילתית וחינוכית, הרואה ביהדות ובישראליות יסודות מרכזיים בזהותה.


אנו מכירים בקיומן של דרכים שונות למימוש היהדות - מיהדות כתרבות
ועד ליהדות כאורח חיים דתי מחייב, ומתוך כך צומחים יחדיו.


אנו קהילה הפועלת בשותפות ושוויון, תוך כבוד הדדי וערבות הדדית,
השואפת להפרות את החברה הישראלית כולה.