קצת מספרים

מסלול לימודים

עקרונות פדגוגיים מנחים

חינוך בין-קבוצתי
יצירת מסגרות חינוך פורמאלי למפגש קבוע ומתמשך בין חילונים, דתיים ומסורתיים.


 

מפגש בין שווים
שמירה על הזהות הייחודית של כל תלמיד/ה מתוך כבוד לאורחות חייו השונים.


 

מפגש בין שונים אך שווים
מפגש בין זהויות מגוונות השומר על ייחודה של כל אחת מהן.

 

שפה תרבותית ישראלית
יהודית משותפת: תוך שמירה וכבוד לזהותו של הפרט ושל משפחתו.


 

פלורליזם
ריבוי קולות: דגש על תרבות ומסורת יהודית תוך התייחסות לקולות השונים בתרבות היהודית.


 

לימוד מגוון

לימוד תרבות ומסורת יהודית במגוון אמצעים – שיר, מדרש, סיפור, יצירה פלסטית, דרמה, פעילות קהילתית, לימוד הורים-ילדים ועוד.

 

שתי עגלות מלאות - עגלה חילונית ועגלה דתית.