קצת מספרים

מסלול לימודים

ביחד ולחוד

מסלול "קשת" בבי"ס אבן חן  פועל ברוח בית ספר קשת ירושלים . עפ"י מודל קשת יש התייחסות מובחנת לזהויות השונות של התלמידים ומתקיימת הפרדה חלקית בין התלמידים לאורך יום הלימודים המאפשרת למשפחות דתיות וחילוניות להעניק לילדיהן חינוך במסגרת שוויונית הנענית לצרכי הקבוצות השונות.

 

:ההפרדה במסלול קשת מתקיימת

בבוקר - כאשר ילדי קבוצת תפילה מתפללים וילדי מפגש
עוסקים בנושא הקשור לעולם הזהות שלהם.

 

בשיעורי תורה - שתי הקבוצות לומדות את אותו חומש אולם הדגשים ונקודות המבט יכולות להיות שונות

קבוצת התפילה לומדת שיעורי הלכה - תושב"ע (בכיתות הגבוהות) וקבוצת המפגש לומדת תרבות יהודית ישראלית.

לכל כיתה במסלול יש מחנכת דתיה או חילונית ובנוסף מורה עמית דתי או חילוני – כך שכל אחד מהם מוביל באופן קבוע .

את הלימוד בקבוצת הזהות – מפגש או תפילה.

ישנם שיעורים ששני המורים מלמדים את הכיתה ביחד : פרשת שבוע, חגים ונביא. זו הזדמנות לתלמידים להיחשף להשקפות ודעות מגוונות ביחס לנושאים ביהדות ובתרבות הישראלית.


 

מודל זה מייצג את הפתיחות והכבוד לכל אחת מהזהויות והאפשרות ללמוד יחד מתוך ראיית עולם מורכבת בה אין אמת אחת בלעדית.