אמנת קשת שוהם

מטרת העל - הקמת מסגרת חברתית חינוכית המכירה ברב-גוניות שבחברה הישראלית-יהודית. 

במסגרת החינוכית הזו - גן ובית ספר - ילמדו תלמידים וילמדו מורים מקשת של עמדות והשקפות ביחס לאורח החיים היהודי אלו הרואים ביהדות תרבות, ועד אלו המתייחסים להלכה כאורח חיים מחייב - כולם לומדים יחד על בסיס שותפות לאומית, תרבותית והיסטורית.
 
נוכח הבידול המתרחב בין האוכלוסייה הציונית-דתית לחילונית, אנו מבקשים ליצור דיאלוג המאפשר הכרות וקירבה בין הזרמים השונים בחברה הישראלית. 

מסגרת חינוכית זו יוצרת מרחב ציבורי משותף, שבו מתקיים מפגש חינוכי-חברתי יומיומי, המאפשר חשיפה של כל אחת מהקבוצות לאורחות החיים של רעותה, תוך חיזוק הייחודיות של כל קבוצה והערכים המשותפים והאוניברסאליים.
החינוך במסגרת זו יתבסס על: יהדות לגווניה השונים, ערכים יהודיים, ישראליים ואוניברסאליים, ציונות, אחדות העם, חינוך לדמוקרטיה, כבוד האדם באשר הוא,

כמו גם מעורבות חברתית ותרומה לקהילה. 

הגן ובית הספר מחויבים לשוויוניות מגדרית המתנגדת לאפליה, לכפייה ולדעות קדומות.


דגש יושם על ביטוי עצמי, סקרנות וחשיבה עצמאית, העמקת הידע בנושאי תרבות, מסורת והיסטוריה יהודית וכללית תוך חיבור לאורח החיים הישראלי המודרני. 

בית הספר ישאף למצוינות, להעמדת דור של בוגרים בעלי יכולת להתמודד עם דעות שונות, בעלי יכולת הקשבה וקבלת השונה, ובעלי רצון לתרום לחברה.
מתוך אמונה בחשיבות רצף החינוכי בין הבית, החברה ובית הספר, יהיה הסגל החינוכי קשוב ורגיש לכל תלמיד, וישאף לחזק ולבסס את זהותו ואת בטחונו של התלמיד באורח חייו.

 
הפעילות החינוכית תתבצע במסגרת הפורמאלית של משרד החינוך תוך שאיפה לאיזון מספרי בכל כיתה בין בנים ובנות, וכן בין תלמידים דתיים וחילוניים. הצוות החינוכי יותאם לרוח המסגרת ויוכשר להעברת המסרים הרלוונטיים בנושאים הלימודיים ובנושאי אורח חיים.